SWPBS

RESPECT- VEILIGHEID-VERTROUWEN Update 4 oktober

Vanaf schooljaar 2019-2020 is het team van De Verrekijker aan de slag gegaan met SWPBS. Schoolwide Positive Behavior support. Vaak wordt het afgekort naar PBS. Het invoerings- en implementatietraject duurt 3 schooljaren. We zullen op dit deel van de schoolwebsite vermelden welke stappen we nemen en wat het betekent voor de kinderen en ouders.

Aanleiding SWPBS
 
Dit schooljaar zijn we gestart met het gedragsprogramma Schoolwide Positive Behavior Support.

De aanleiding om met dit programma rondom gedrag te starten, is de diversiteit waarmee gedrag van kinderen door de leerkrachten wordt benaderd. De leerkrachten gebruiken bij het hanteren van kinderen wel een adequate aanpak, maar er is veel verschil tussen de diverse groepen. Leerkrachten zijn gewend om hier hun eigen weg in te zoeken. Er is tot op heden weinig overleg geweest over gezamenlijk optrekken in het gedrag van kinderen. Iedere leerkracht heeft een persoonlijke  tolerantiegrens die wordt ingezet op het moment dat kinderen deze opzoeken en eroverheen gaan.
Bovendien ontbreekt het aan een meer gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Deze situatie zorgt niet zozeer voor veel probleemgedrag of ernstige incidenten, maar wel voor onduidelijkheid.
In het team is afgesproken om naar een structuur te gaan zoeken die meer gezamenlijkheid in gedragsaanpak zou opleveren. Na enig onderzoek hebben we toen gekozen voor Schoolwide Positive Behaviour Support, kortweg PBS genoemd.

Oorsprong PBS
 
Schoolwide Positive Behaviour Support is in Amerika ontwikkeld door onder meer Annemieke Golly en Jeff Sprague van het Oregon Research Institute. In de Verenigde Staten hebben onderzoekers die vergelijkbare programma's hebben ontwikkeld zich verenigd in de Association for Positive Behavior Support (APBS). Vanuit Amerika is het idee overgekomen naar Europa. In Nederland hebben diverse organisaties zich verenigd in een Kenniscentrum SWPBS om hier het programma uit te rollen in het onderwijs en te zorgen voor kwaliteitsborging door opleidingen van PBS-coaches en -specialisten en certificering van scholen en opleiders.
 
De aanpak van PBS
 
PBS is een aanpak voor alle kinderen. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben biedt deze aanpak specifieke interventies. De aanpak is gericht op de hele schoolomgeving. Het gehele team van de school wordt betrokken bij het formuleren van de waarden van de school en alle medewerkers in school nemen deel aan de uitvoering.

De PBS aanpak is verdeeld in drie niveaus.
 
In het eerste niveau vinden interventies plaats voor alle leerlingen. Hierbij zijn vijf aspecten belangrijk, namelijk:
  • Een positieve, proactieve benadering
  • Onderwijzen van gewenst gedrag
  • Actief toezicht houden
  • Positieve beloningssystemen
  • Consequente, duidelijke sancties
 
In het tweede niveau, dat is gericht op risicoleerlingen, zijn er specifieke en intensievere interventies om de gedragsverwachtingen meer eigen te maken. In het derde niveau is een zeer gerichte aanpak noodzakelijk waarbij professionele hulp noodzakelijk is.
 
PBS op De Verrekijker
 
Onder begeleiding van Geertje Reumkens CPO'er (Cluster Verbinder Passend Onderwijs en gedragsspecialist van Innovo) hebben we een start gemaakt met PBS. Aan de hand van stellingen rondom gedrag die de teamleden hebben beoordeeld heeft Geertje een njulmeting gemaakt. Deze nulmeting wordt als uitgangspunt gebruikt om te bepalen wat de belangrijkste en urgentste onderwerpen zijn om mee te beginnen.
 
Op 25 september 2019 is de eerste studiemiddag over PBS geweest. Het hele team is onder leiding van Geertje aan de slag geweest waarbij de uitkomsten van de nulmeting als uitgangspunt werden genomen. het team heeft drie kernwaarden vastgesteld:
                                                        RESPECT
                                                        VEILIGHEID
                                                        VERTROUWEN

Vanuit deze waarden zullen een aantal gedragsverwachtingen opgesteld worden voor de verschillende ruimtes in het gebouw. Per ruimte zullen er drie verwachtingen beschreven worden die ieder gelieerd zijn aan de waardes veiligheid, respect en vertrouwen.

Op maandag 7 oktober komt de nieuwe leerlingenraad bij elkaar en zullen zij samen met Geertje praten over deze kernwaarden.
 
In de toekomst zullen in het kader van PBS allerlei ontwikkeling plaatsvinden. In dit schooljaar zal bijvoorbeeld worden gestart met het geven van gedragslessen. Ook komt er schoolbreed hetzelfde beloningssysteem waarmee gewerkt gaat worden. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte op de website en in de nieuwsbrieven.
 
 
 
 
 
 

Op de Agenda

Kalender
<
November
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo